Flow Marketing: Undgå at annoncere i blinde

2019-05-09T15:19:10+00:004 april 2019|Flow Marketing & Leads|

Når man udregner værdien af sin digitale marketingskampagner, bør man anskue det ud fra et flow-perspektiv. Jeg kalder det Flow Marketing.

I alt sin enkelthed handler Flow Marketing om at få alle kampagner systematiseret i miniprogrammer. Et miniprogram er en liste af handlinger, der udføres i definerede sekvenser. Flow Marketing kræver, at man har defineret præcist hvilke marketingsindsatser, man vil gennemgå for at opnå et givent mål.

Flow Markting er modsætningen til Start/Stop Marketing. Det er en tilgang til marketing, som handler om at undgå adspredte og impulsive aktiviteter, både via annoncer, mails, sociale medier eller på hjemmesiden. Det kan for eksempel være enkeltstående aktiviteter, der ikke peger frem mod det overordnede mål, eller som besluttes undervejs uden for den sammenhængende igangværende kampagne. Man skal lægge en langsigtet plan og holde sig til den. Til gengæld skal kampagnen bestå af flere serier af elementer.

Mange leverandører af annoncer og digitale marketingtiltag kontakter virksomheder med tilbud om marketing produkter med meget stor rækkevidde. Og det lyder ofte tiltrækkende, især hvis man ikke føler sig helt velbevandret i de digitale marketingsmetoder.

Mit råd til langt de fleste marketingsafdelinger, jeg besøger er: Tænk langsigtet.

Man vil få tilbudt bannerplads og garanti for eksponering på digitale medier. Men ofte ender tilbud som disse med at være adspredte aktiviteter, der ikke tjener andet end kortsigtede mål. Det er sjældent, man som virksomhed vil opleve at få reel værdi af de penge, der investeres.

Hvis man skal benytte sig af denne form for eksponering, skal man sørge for at få fat i alt det data på de medier og marketingprodukter, der tilbydes som overhovedet muligt. Man skal vide hvor meget trafik de får, man skal kende det antal besøgende, klik per banner, der kommer ind, og det skal stå klart, hvordan mediets klik konverteres til kunder.

Jo færre tal man kan få fra leverandøren, desto mere bekymret bør man være.

Når man beslutter sig for at annoncere bannere eller reklamer for sine produkter online og andre medier, er det vigtigt at man ikke arbejder i blinde. En måde er at kende sine LEAD-værdier.

Første trin er at få sat Google Analytics fornuftigt op på sin egen hjemmeside, således at man præcist kan måle, hvorfra trafikken kommer og dermed kan måle på, om de igangværende annonceringskampagner giver den trafik, man er blevet stillet i udsigt. Læs mere om Google Analytics her .

Stadig flere annonceringsleverandører tilbyder aftaler, hvor man betaler afhængigt af den trafik annonceringen genererer. Og hvis man skal gen-annoncere hos en given udgiver, er det vigtigt, at man kender tallene fra den sidste kampagne og dermed præcist kan se, hvilke resultater de forrige kampagner gav.

For at få overblik over de investeringer, man laver, er det vigtigt, at man har fokus på disse tal og data, når man køber annonceplads, eller når man indgår i partnerskaber, hvor man betaler for at få eksponeret produkter på andres hjemmesider.

Risikoen er, at man får skabt start/stop marketing, hvor man køber annoncer i blinde eller baseret på fornemmelser og tro. Man køber annoncer med forhåbninger om et givent resultat, men man aner ikke, hvad de reelt skal generere. Eller man besidder ikke data, som kan bruges til at sammenligne med, hvordan den pågældende medieplads normalt performer.

Tak, en e-mail er på vej!
{subscription-lastnamel}
Tak for din bestilling!
Tak, du er nu tilmeldt forløbet.
Tak, du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.
Tak, du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.
Tak, du er nu tilmeldt nyhedsbrevet.
Tak, en e-mail er på vej!